Відповідно до статті 24 Закону об'єднання громадян вправі здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність виключно шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Перелік осіб, які можуть бути засновниками об'єднань...